Framtidens hästägande

Asap KB
- framtidens hästägande!

Momsfritt och användarvänligt ägande för alla hästar, tränare & hästägare!

Vi tillhandahåller momsfria admin-tjänster för (del/hel) ägande av tävlings- och avelshästar, kombinerat med en trygg juridisk modell via så kallade Kommanditandelar.

Det finns inget smidigare sätt att äga sina hästar, eller andelar i hästar, än som delägare i ett större kommanditbolag.

Vi har varit igång sedan 2020 och har hela den digitala och juridiska maskinen "stresstestad" och klar på marknaden.

All hantering för ägarna/delägarna blir momsfri men i övrigt finns alla avdragsrätter kvar som vid vanligt bolagsägande.

Extra fördelaktigt blir det för privatpersoner eftersom man inte behöver något annat verktyg för sitt ägande! Men det fungerar lika bra att äga andelarna via samtliga typer av svenska bolagsformer (förutom i vissa fall med så kallad Enskild firma).

Det är Asap KB som sköter om allt åt sina delägare, Du som kund behöver inte ens ligga ute med momsen, utan hela den hanteringen sköts av kommanditbolaget.

Vårt koncept passar för alla typer av andelshästar oavsett om det gäller travhästar eller galopphästar.

Välkommen till framtidens hästägande!

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.