Vad kostar det?

I adminavgiften ingår, förutom skötsel av samtliga fakturor och kostnader all service rörande kontakter med sportförbunden, anmälan till årgångslopp, deklarationsunderlag mm.

Vid uppstarten digitalprintas det antal certifikat (andelsbevis) som grundarna har beställt. Detta antal kan sedan aldrig ändras, vilket är en stor trygghet för dig som delägare/investerare eftersom det innebär att varje certifikat står för en fastslagen procent av andelsgruppen och du kan aldrig bli utspädd. Detta antal står tydligt markerat i varje andelsgrupps signeringslänk via vår andelsmarknad.

Du kan när som helst under ditt delägarskap välja att lämna in ett säljanbud till vår andelsmarknad. Men där blir det bara affär om det matchas med ett köpanbud och därför finns återköpsgarantin* för dig som vill kliva av men inte hittar någon köpare.

Dessutom erbjuder vi fördelaktiga försäkringslösningar hos bl a Folksam, Sveland och Agria.

*I vissa grupper tillkommer en återköpsgaranti. Återköpsgarantin ger dig rätt att kliva av ditt ägande utan att hitta någon köpare. Denna garanti finns till för investerare/delägare som går in i större andelsgrupper där man inte har full kännedom om övriga delägare. Det betyder att du efter minst 24 månaders delägande kan välja att kliva av ditt ägande och helt enkelt lämna tillbaka din andel till oss på Asap KB.

Prislista och kategorier för andelsgrupper startade 2024 och senare.

KATEGORIER/PRISER per månad

Enskilt ägande - kategori A
347,50 kr per 1/2-del
Hela andelsgruppen: 695 kr/månad (går ej att välja till återköpsgaranti i denna kategori).
För hästar med två (2) unika andelar fördelat på 1-2 ägare.
Kompisgäng - kategori B
99,50 kr per 1/10-del
Hela andelsgruppen: 995 kr/månad (går ej att välja till återköpsgaranti i denna kategori).
För hästar med minst tre (3) och maximalt tio (10) unika andelar fördelat på 1-10 ägare.
Andelsägande, standard - kategori C
54,75 kr per 1/20-andel
Hela andelsgruppen: 1.095 kr/månad + frivillig återköpsgaranti 505 kr/månad.
För hästar med minst elva (11) och maximalt tjugo (20) unika andelar fördelat på 1-20 ägare.
Andelsägande, stort gäng - kategori D
34,95 kr per 1/100-del
Hela andelsgruppen: 3.495 kr/månad + frivillig återköpsgaranti 505 kr/månad.
För hästar med minst tjugoen (21) till maximalt hundra (100) andelar fördelat på 1-100 ägare.
Andelsägande, riktigt stort gäng - kategori E
För hästar med över hundra (100) andelar fördelat på valfritt antal ägare = kontakta Asap KB för diskussion.
Fotnot
För utländska ägare som startar upp andelsgrupper i kategori A-B tillkommer en kostnad om 400 kr/månad. För andelsgrupper som har startats upp under 2020-2023 gäller den gamla prislistan som du hittar i gällande upplaga av Tilläggsavtalet.

Alla är vi barn i början.