Hur fungerar det?

Det finns två möjligheter att vara delaktig i hästägande via Asap KB

  1. Du köper en eller flera andelar i en befintlig andelsgrupp/sporthäst direkt via admin-bolaget Asap KB, eller via en befintlig ägare/delägare och meddelar Asap KB om ditt köp.
  2. Du har en egen häst som du parkerar hos Asap KB, genom att sälja in hästen till admin-bolaget och själv teckna dig för alla andelar i den nystartade andelsgruppen för hästen.

Du kan därefter själv sälja valfri del av andelarna eller behålla alla delarna i egen ägo. Du hittar Bolagsavtalen mellan Kommanditdelägare och admin-bolaget på vår hemsida. Varje månad runt den 25:e får du ett databas-genererat mejl, där det står exakt vilket belopp som dina andelar har skattats till, antingen överskott eller underskott.

Det är en sammanställning av månadens verksamhet och ska inte förväxlas med en faktura. Detta belopp dras sedan från ditt autogiro innan månadens slut. Om du inte vill använda dig av autogiro finns andra sätt att sköta sina inbetalningar.

Om dina hästar har ett överskott för månaden så rullas detta vidare för att möta framtida kostnader under året. Kommanditbolag delar alltid ut sitt resultat efter årsbokslutet. Skatte-effekterna, dvs avdragsrätt eller vinstskatt, rullas alltid framåt tills du säljer och avslutar din investering i Kommanditbolaget.

Man kan inte lära en gammal hund att sitta.